Naselje Stepa Stepanović

Fiskulturna sala OŠ „Danilo Kiš“, Sportski centar ŠS STEPA i
sala „Muscle Mecca“

    Treninzi 60 ili 45

    minuta