Naselje Stepa Stepanović

Fiskulturna sala OŠ „Danilo Kiš“, Sportski centar ŠS STEPA i
livada u sredini naselja

    Treninzi 60 ili 45

    minuta