Naselje Stepa Stepanović

Fiskulturna sala OŠ „Danilo Kiš“, Sportski centar ŠS STEPA

    Treninzi 60 ili 45

    minuta