Dodatni programi se sprovode samo na lokaciji:

SC Školice sporta STEPA

Adresa: Dušana Jovanovića 4a