ŠKOLICA SPORTA STEPA

Dobrodošli!

ŠKOLICA SPORTA STEPA

Profesori fizičkog vaspitanja i sporta obezbeđuju pravilan i zdrav razvoj za decu uzrasta od 3 do 10 godina kroz sport, igru i muziku.

Sport, igra i fizičko vaspitanje imaju izuzetno važnu ulogu za psihofizički razvoj svakog deteta

U Školici sporta STEPA, deca stiču osećaj učestvovanja i pripadanja kroz igru, sport i rekreaciju. Sport povezuje pojedince, timove, zajednice, ističe njihove zajedničke vrednosti i ideale, prevazilazi kulturološke i etničke podele. Kroz sport deca uče kako da poštuju pravila, kako da sarđuju, kako da kroz rad postižu uspeh, ali i kako da podnose poraz. Sport je važna disciplina za ceo život.

Prednosti rano stečenih sposobnosti

U motorici su poznati senzitivni (osetljivi) i kritični periodi u razvoju mladih. Ako se tada ne podrži razvoj motoričkih sposobnosti, to se KASNIJE NE MOŽE NADOKNADITI! Ti periodi se moraju iskoristiti jer je to osnova za dobru motoriku tokom života i za bavljenje sportom i vrhunske rezultate u njemu. Vežbanje u ranim fazama odrastanja nema alternativu!

Rano stečene sposobnosti se uz dobar rad brže poboljšavaju i po istraživanjima OSTAJU TRAJNA PREDNOST U ODNOSU NA ONE KOJI NE VEŽBAJU! Rano stečene navike vežbanja lakše se održavaju, lakše se podstiču nego u kasnijoj fazi razvoja. Mnogo teže je privoleti starije dete da vežba (npr. srednjoškolsko) koje se pre toga nije ozbiljnije bavilo sistematskim vežbanjem, nego dete u osnovnoj školi ili predškolskog uzrasta. Oni koji vole vežbanje postaju sve sposobniji, a ostali sve nesposobniji. Poboljšanje motorike i vešto kretanje, kao i lepo razvijeno telo, stvara kod dece osećaj samopouzdanja i sigurnosti ne samo u motorici, već i psiho-socijalnom pogledu: lakše komuniciraju u društvu, imaju više socijalnih kontakata, više prijateljskih veza, bolje uče, bolji su im radni rezultati, bolje komuniciraju sa suprotnim polom…

Prednosti bavljenja sportom?

AKTIVNO DETE = ZDRAVO DETE

Povećanje sposobnosti
Pravilan razvoj
Zdrave navike
Sportsko nadmetanje
Zdravlje za ceo život