Naselje Stepa Stepanović

Fiskulturna sala OŠ „Danilo Kiš“, Svečana sala OŠ „Danilo Kiš“ i sala „Muscle Mecca“

    Treninzi 60 ili 45

    minuta